มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
มะระมกษ.1523-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
ต้นพันธุ์มันสำปะหลังมกษ.5704-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
กากมันสำปะหลังมกษ.8803-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
มันฝรั่งสำหรับการแปรรูปมกษ.1524-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
เมล็ดกาแฟอะราบิกามกษ. 5701-2561รอลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
ลำไยมกษ.1-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 115ง
 2 ต.ค. 2546
มังคุด
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มังคุด มกษ.2-2556 แทน
มกษ.2-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
ทุเรียน
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ทุเรียน มกษ.3-2556 แทน
มกษ.3-2546 เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
สับปะรดมกษ.4-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546
มะม่วง
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มะม่วง มกษ.5-2558 แทน
มกษ.5-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14