ข่าวแจกสื่อมวลชน

ประกาศมาตรฐาน “ปลาร้า” สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก

มกอช. นำผู้ประกอบการไทย ร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2018

เกษตรฯ นำผู้ประกอบการบุก USA

งานแสดงสินค้าจากธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก Natural Products Expo West 2018 เริ่มแล้ว เกษตรฯ ยกทัพสินค้าเกษตรจากธรรมชาติและอินทรีย์ พร้อมผู้ประกอบการ บุกสหรัฐอเมริกา

มกอช. ปล่อยขบวนรถ “Q4U Delivery” บริการส่งสินค้าเกษตรมาตรฐาน Q สู่ผู้บริโภค

มกอช. ปั้น “คลื่นเกษตรลูกใหม่” ดันเยาวชนเกษตรแปลงใหญ่ก้าวสู่มาตรฐาน GAP สานต่ออาชีพ “โรงคัดบรรจุ” ชุมชน

เกษตรฯ เตรียมยกทัพสินค้าเกษตร “Natural Products of Thailand” ร่วมโชว์ในงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West ครั้งที่ 38

เกษตรฯติวผู้ส่งออก “ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด” รู้ทันกฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ EU กรุยทางชิงส่วนแบ่งตลาด

ข่าวปรับแผนการปรับแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

เกษตรฯ ดันผู้ส่งออกฝ่ากฎเหล็ก FSMA ของสหรัฐ

“มกอช.” ชวนส่งสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าสุขภาพ

มกอช. พัฒนาบุคลากร ผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader)

มกอช. รุกกลุ่มผู้นำเกษตรกร สร้าง Q อาสา เสริมความรู้ระบบการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP

“มกอช. รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู ศพก.อ.บางบาล อยุธยา

ดีเดย์ 4 พฤษภาคมนี้ ลำไยที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต้องมาจากโรงรมที่ได้1 2 3