กระดานข่าว

กระดานข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  หน้าหลักกระดานข่าว   |   ตั้งคำถามใหม่   |     ค้นหา 

สอบถามข้อกำหนดการส่งส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง ไปดูไบ (Dubai) ประเทศ UAE     
ผู้ถาม : qc  [ 25-04-2552 ] คำตอบ : 367 คำตอบ

การส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน    
ผู้ถาม : ชิดชนก  [ 23-01-2554 ] คำตอบ : 343 คำตอบ

กฎหมายอาหาร ประเทศออสเตรเลีย    
ผู้ถาม : Kaed  [ 14-05-2554 ] คำตอบ : 217 คำตอบ

มะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลี    
ผู้ถาม : qc  [ 11-02-2552 ] คำตอบ : 283 คำตอบ

กฎหมายสารกัมมันตภาพรังสี    
ผู้ถาม : รัตนาวลี ใจสะอาด  [ 28-04-2554 ] คำตอบ : 280 คำตอบ

การขอเครื่องหมาย "Q"     
ผู้ถาม : ตอง  [ 28-06-2553 ] คำตอบ : 903 คำตอบ

การแสดงฉลากอาหาร    
ผู้ถาม : ดิว  [ 09-09-2553 ] คำตอบ : 214 คำตอบ

กฎหมายฉลากอาหาร EU    
ผู้ถาม : pla  [ 16-03-2554 ] คำตอบ : 215 คำตอบ

อยากได้ clip โฆษณา มาตรฐาน q    
ผู้ถาม : 1  [ 14-10-2552 ] คำตอบ : 580 คำตอบ

การฉายรังสีมังคุดสดและลำไยสดไปสหรัฐอเมริกา    
ผู้ถาม : qc  [ 05-02-2552 ] คำตอบ : 205 คำตอบ

พืชผักอื่นๆที่ไม่ได้มาตรฐาน มกอช.แล้วเค้ามีมาตรฐานอื่นๆอยู่หรือปล่าวคะ    
ผู้ถาม : นศ.Food science ปี4 มรภ.วไลยอลงกรณ์  [ 18-11-2553 ] คำตอบ : 197 คำตอบ

อบรมการรมยา    
ผู้ถาม : สมศักดิ์   [ 29-03-2554 ] คำตอบ : 910 คำตอบ

การซื้อขายมังคุด    
ผู้ถาม : yui  [ 25-08-2554 ] คำตอบ : 188 คำตอบ

เงื่อนไขการส่งส้มโอสดทั้งผลไปออสเตรเลีย    
ผู้ถาม : ดวงเดือน  [ 10-10-2551 ] คำตอบ : 206 คำตอบ

การทำ GMP และ HACCP ของโรงสีข้าว     
ผู้ถาม : orc  [ 17-03-2554 ] คำตอบ : 206 คำตอบ

พันธกิจของสำนักงานเลขานุการกรม  (สลก.)  มีอะไรบ้าง    
ผู้ถาม : twanlaya  [ 19-10-2553 ] คำตอบ : 1036 คำตอบ

ปริมาณสารพิษตกค้างที่เพิ่มขึ้นเมื่อสินค้าถูกทำแห้ง    
ผู้ถาม : คนในวงการอบแห้ง  [ 30-08-2553 ] คำตอบ : 814 คำตอบ

ลำไยอบแห้ง    
ผู้ถาม : yuo  [ 15-07-2553 ] คำตอบ : 188 คำตอบ

การติดฉลาก COOL    
ผู้ถาม : QC  [ 23-01-2552 ] คำตอบ : 261 คำตอบ

 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     
ผู้ถาม : หอยทาก  [ 18-09-2553 ] คำตอบ : 252 คำตอบ

เรียนเชิญใช้บัญชีนิติกร 3 กรมพัฒนาที่ดินคะ    
ผู้ถาม : ธิดา  [ 08-07-2551 ] คำตอบ : 214 คำตอบ

ต้องการส่งออกผลไม้(ลองกอง)สดไปจีน    
ผู้ถาม : มั่นคง  [ 08-09-2554 ] คำตอบ : 207 คำตอบ

การขอขึ้นทะเบียนข้าวโพด    
ผู้ถาม : แนท  [ 03-09-2553 ] คำตอบ : 222 คำตอบ

ต้องการส่งออกผลไม้(ทุเรียน,ลองกอง)สดไปบรูไน    
ผู้ถาม : อนุศิษฏ์  [ 28-12-2552 ] คำตอบ : 1056 คำตอบ
       
  1 [2] [3] [4] [5] [6] หน้า จากทั้งหมด  137 เรื่อง